ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Всички елементи от съдържанието на уебсайт www.compass-bg.com, включително дизайн на сайта, изображения, софтуерни програми, звукови, видео и анимационни файлове, текстове, бази данни, графики, рисунки, скици, търговски концепции и др., тяхното подреждане на сайта, са обект на интелектуална собственост и не могат да бъдат използвани без изрично и писмено разрешение на притежателя на съответното право на интелектуална собственост (авторско право, право върху търговска марка, патент и др.).

За „Използване“ по смисъла на предходното изречение ще се счита, включително, но не само: всяко копиране за търговска употреба, взаимстване или разпространение, променяне или публикуване на изброените елементи в други сайтове и т.н.

Дружество „Компас“ ЕООД е притежател на всички правата на интелектуална собственост, възникнали по отношение на елементите, публикувани на уебсайт www.compass-bg.com.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Използването на уебсайт www.compass-bg.com се счита за съгласие от Ваша страна със съдържанието на онлайн декларацията за конфиденциалност, с която може да се запознаете на страница Декларация за конфиденциалност.

Ако не приемате текста на декларацията за конфиденциалност, моля, не използвайте нашия уебсайт.

Запазваме си правото по собствена преценка да променяме, модифицираме, добавяме или отменяме части от тази декларация по всяко време. Моля, периодично проверявайте посочената страница за промени. Ако продължавате да използвате нашия уеб сайт след момента на публикуване на дадени промени ще означава, че приемате тези промени.

ПРОДУКТИ И ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ПРОДУКТИТЕ

Информацията на тези страници е предоставена единствено за информационни цели и не е задължителна. За по-подробна информация, моля свържете се с нас.