За фондация "За Нашите Деца"

Фондация „За Нашите Деца” е българска неправителствена организация, която 31 години работи, за да осигури развитие и щастливо детство за най-уязвимите деца в България. Дейността на фондацията се извършва на територията на София и Пловдив, чрез предоставяне на безплатни социални услуги за деца на възраст от 0 до 7 години и семейства, които имат нужда от подкрепа.
Екипът от 110 специалиста осигурява различни терапии, рехабилитации, психологически консултации за деца, семейна терапия, обучения за родители, осиновители и приемни родители. Фондация „За Нашите Деца“ ръководи:

• Центрове за обществена подкрепа
• Детска къща за временно настаняване на деца останали без родителска грижа
• Център по приемна грижа
• Дневен център за деца с увреждания и трудности в развитието.

Всички дейности са обединени в два Комплекса за ранно детско развитие.
Фондацията работи активно с държавните болници в София и Пловдив, за да предотврати изоставянето на деца още от родилните отделения. Помагат на деца с трудности в развитието, чрез терапии, а на семействата оказват психологическа подкрепа и развиват родителските им умения. Обучават приемни семейства, осиновители и бъдещи родители.
От създаването си до сега, с подкрепата на своите партньори, един от които е и „Компас“, фондацията е подкрепила над 26 000 деца, семейства и специалисти.