За фондация "За Нашите Деца"

Фондация „За Нашите Деца“ е българска неправителствена организация, която от 1992 година работи за това нито едно българско дете да не прекарва първите години от живота си в социален дом, а да живее сигурно и обичано в семейство.

Всяка година в България все още близо 1000 деца се разделят със своите родители, повечето от които още в родилното отделение. Така те попадат зад стените на социалните институции. Независимо, че България е член на ЕС, страната ни има най-висок процент на раздяла между бебета и техните родители в Европа и основната причина за това е бедността, следвана от липса на подкрепа, социална изолация и увреждане на детето. България е най-бедната държава-членка в ЕС – 49% от общото население и 52% от децата са изложени на риск от бедност или социално изключване.

Днес все още над 1500 деца живеят в социални домове – така казва статистиката. А това, което фондация „За Нашите Деца” вижда зад нея са 1500 съдби, лишени от шанс за бъдеще. Защото животът в институция е общ – играчките са общи, дрешките са общи, вниманието и грижите също са общи. Институцията не възпитава индивиди. Там децата прекарват дните си в самота и изолация, лишени от смисъла на думата детство. Повечето от тях изостават в своето физическо и психическо развитие, поради липсата на индивидуални грижи, внимание и най-важното за всяко човешко същество – любов. Когато тези деца излязат от институциите, те се сблъскват с враждебния свят, който не може да ги приеме и им предлага само едно – социално изключване.

Фондация „За Нашите Деца” не може да бъде безразлична към тази шокираща реалност. Екипът на организацията вече 25 години достига до най-уязвимите и нуждаещи се деца чрез 4 центъра за подкрепа на територията на София и Пловдив, където оказва своевременна професионална, социална, емоционална и материална подкрепа, както на децата, така и на техните семейства.

Във фондация „За Нашите Деца” работят близо 60 висококвалифицирани и мотивирани специалисти – социални работници, психолози, рехабилитатори, семейни терапевти, специалисти по ранно детско развитие, които подкрепят децата и семействата, следвайки най-иновативните и успешни световни практики в социалната и здравната сфера.

За всички тези години, с подкрепата на своите партньори, един от които е фирма Компас, фондация „За Нашите Деца“ е подкрепила над 9000 от най-уязвимите деца и семейства в България.