Новини

prodexpo2014_c_eng

„Компас“ на Международен панаир за храни и напитки PRODEXPO, Русия

20 януари 2014

През месец февруари „Компас“ ще участва в 21-то международно изложение за храни и напитки – PRODEXPO. То ще се проведе в изложбения център „Експоцентър” в гр.Москва, Русия в периода 10-14.02.2014 г.

PRODEXPO се провежда ежегодно и е една от най-големите специализирани изложби за храни и напитки в света.

С удоволствие ще ви посрещнем на нашия щанд 23B40 в Павилион 2.3!

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Компас ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на икономиката и енергетиката.