Новини

Stara_Reka_Reserve_-_ISK_6218

Опазването на околната среда е част от нашата корпоративна политика.

02 декември 2014

В хода на производствената дейност се ползва голямо количество питейна вода, както за технологични нужди, така и за поддържане на изрядна хигиена на машините, съоръженията, работните помещения и на производствения персонал. В резултат на тази дейност, се формират отпадъчни води. Още с въвеждането на производственото предприятие в експлоатация е въведена и пречиствателна станция за отпадъчните води. Пречиствателната станция за отпaдъчни води /ПСОВ/ от Компас е съществуваща и пречиства успешно образувалите се, в хода на производство на месни продукти, отпадъчни води. С динамичното развитие на производствената програма и за да отговори на широкия спектър от изисквания и всички закони за околната среда – Компас предприе необходимите мерки и инициативи по реконструкция на наличната в предприятието пречиствателна станция за отпадъчни води. През месец ноември 2014 година се осъществи реконструкцията в рамките на Договор №12/123/00827 между „Компас“ и ДФ „Земеделие“, финансиран по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“ по програма „Развитие на селските райони“.

При така въведената технологична схема на пречистване на отпадъчните води и при нарастване на производството на предприятието, отпадъчните му води ще достигнат най-висок стандарт на пречистване в пълно съответствие с всички законови и нормативни изисквания в областта на екологията. Съоръжението е конструирано така че да се постигне максимално пречистване за минимално време. В резултат на предприетите подобрения влажността на утайката e намалена до 60%.

С ангажимент и целенасочена политика към опазване на околната среда, Компас прави поредната стъпка към успешното развитие и отговорния път по които е поела да изгради култура за екологична устойчивост и да намали отпечатъка си върху околната среда. Опазването и отговорността към околната среда е част от корпоративната политика на Компас .