Новини

sial-china

„Компас“ ще вземе участие в SIAL CHINA 2014

17 април 2014

Уважаеми партньори,

Имаме удоволствието да Ви поканим да се срещнете с нас по време на SIAL CHINA 2014, от 13 до 15 май 2014 г., в новия международен Експо център на Шанхай. SIAL CHINA e водещо изложение за храни и напитки в Азия.

Очакваме Ви на щанд номер N4 B 037!

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Компас ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на икономиката и енергетиката.